REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.itworksbetter.net

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest:

IT Works Better,
62-300 Września, ul Kwiatowa 30,
NIP: 7891708358, Regon: 389521625,
Email: info@itworksbetter.net

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

6. Oprogramowanie dostępne w Sklepie jest wolne od wad prawnych.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na jego weryfikację. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym oprogramowaniu lub usłudze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka, jego cechy oraz wersja.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego oprogramowania lub usługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia przez Klienta.

5. Klient powinien sprawdzić działanie skryptu/oprogramowania na jego wersji pokazowej (demo) udostępnionej do wykonywania odpowiednich testów. W przypadku zakupu potwierdza i akceptuje je. Na stronie opisu skryptu znajduje się link do strony pokazowej skryptu.

6. Klient kupuje wersję skryptu dostępną na stronie pokazowej w dniu składania zamówienia. Aktualizacje skryptu nie są wliczone w cenę.

§3 Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy (tradycyjny) oraz płatności PayPal.

2. Warunkiem udostępnienia oprogramowania lub wykonania usługi jest zapłata.

§4 Wysyłka oprogramowania

1. Zamówiony program Sklep wysyła za pośrednictwem sieci Internet, poprzez link do pobrania oprogramowania.

§5 Posiadanie

1. Kupując skrypt internetowy akceptujesz zasady licencji: https://sklep.itworksbetter.net/index.php?controller=attachment&id_attachment=1

Umowa licencyjna nie obejmuje części oprogramowania (np. wtyczki edytora wizualnego, slajdera zdjęć, ikon oraz innych grafik) należących do firm zewnętrznych i udostępnianych na innych rodzajach licencji.

2. Zakup produktu nie oznacza przeniesienia praw autorskich na osobę, która go zakupiła. Prawa autorskie pozostają bez zmian nawet po modyfikacji produktu (dokonanej przez autora skryptu lub przez nabywcę). Zobacz art. 278 § 2 k.k. i 293 k.k. oraz art. 291 i 292 k.k.

3. W przypadku wykonania odpłatnych modyfikacji autor skryptu zastrzega sobie prawo wprowadzania takich samych modyfikacji w ogólnie dostępnej wersji skryptu.

4. Wszystkie produkty są własnością IT Works Better lub posiadają wymagane licencje do odsprzedaży i rozpowszechniania. Nasze produkty są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej. Sprzedawca nie zapewnia, że produkt będzie działał prawidłowo na każdej wersji przeglądarki internetowej oraz na każdym serwerze.

5. Posiadanie jednego zakupionego skryptu upoważnia kupującego do instalacji na pojedynczej domenie, chyba że licencja danego produktu stanowi inaczej. Po zakupie nabywca zobowiązany jest przekazać nazwę domeny, na której skrypt zostanie zainstalowany, w celu wystawienia licencji (licencje są przesyłane drogą elektroniczną). Kupując kopię skryptu klient przyjmuje do wiadomości, że skrypt w takiej samej formie może być już wykorzystywany na wielu innych domenach.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podania na stronie produktu nazw domen klientów na których został zainstalowany skrypt jako przykładowe strony.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do cofnięcia licencji, jeśli klient nie ureguluje opłaty za wprowadzone indywidualne modyfikacje lub za czas pracy programisty.

§6 Modyfikacje

1. Klient ma uprawnienie do dokonywania wszelkich niezbędnych modyfikacji naszych produktów w celu dostosowania ich do własnych potrzeb. Zabronione jest jednak udostępnianie zmodyfikowanych plików. Usunięcie linków do autora skryptu w panelu administracyjnym (w panelu CMS) jest niedozwolone. Wykonanie modyfikacji wymaga bardzo dobrej znajomości PHP, CSS, HTML i JavaScript.

2. Odpłatne modyfikacje są wykonywane jedynie na serwerze klienta. Cena modyfikacji jest ustalana indywidualnie lub na podstawie ustalonej stawki godzinowej.

§7 Nieautoryzowane używanie produktu

1. Klient nie może umieszczać żadnego z naszych produktów, zarówno zmodyfikowanych, jak i niezmodyfikowanych, na nośnikach danych ani na stronach internetowych w celu redystrybucji lub odsprzedaży. Wykrycie duplikatu skryptu na innej domenie skutkuje zablokowaniem licencji z powodu naruszenia warunków regulaminu.

§8 Wsparcie

1. Pomagamy w instalacji skryptów i stron www na serwerach naszych klientów. Darmowa instalacja skryptu na pierwszej domenie i serwerze jest wliczona w cenę, pod warunkiem przesłania poprawnych danych do konta FTP i bazy danych MySQL w ciągu 48 godzin od zakupu. Dalsza pomoc techniczna nie jest wliczona w cenę skryptu.

2. Konfiguracja z zewnętrznymi aplikacjami (Facebook, Google, systemy płatności) nie jest wliczona w cenę skryptu. Instrukcje konfiguracji znajdują się pod adresem https://blog.wyremski.pl/instrukcja-instalacji-i-konfiguracji-skryptow/

3. Skrypty są dostępne do pobrania przez 7 dni od daty zakupu, po tym okresie link jest dezaktywowany. Skrypt można pobrać maksymalnie 3 razy.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Z uwagi na charakter sprzedawanych przedmiotów (produkty cyfrowe), nie ma możliwości zwrotu środków po zapłacie za produkt. Prosimy o zrozumienie i akceptację tych postanowień przed rozpoczęciem zakupów. Zobacz DzU z 2014 r., poz. 827 art. 38, punkt 13

§10 Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane właścicielowi Sklepu są przetwarzane dobrowolnie, jednak brak określonych danych może uniemożliwić złożenie i realizację zamówienia.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.

§11 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin może zostać zmieniony. Wszelkie zmiany będą opublikowane na stronie Sklepu.

Ostatnia modyfikacja regulaminu: 12.01.2024